Gerinctelen állatismeret I.

2010. december 3.

Megjelent Markó Bálint, Ujvárosi Lujza és László Zoltán könyve: Gerinctelen állatismeret I. Állati jellegű egysejtűektől a gyűrűsférgekig. Színes fényképmelléklettel, számos fekete-fehér ábrával, fajleírásokkal. Ára 25 RON vagy 1600 HUF, megvásárolható a szerzőktől. Letölthető válogatott fejezetek.

Gerinctelen állattan

2010. január 22.

A gerinctelen állattan az állatvilág közel 90%-át alkotó, gerincoszloppal nem rendelkező állati szervezeteit foglalja össze. A tantárgy keretében az állati jellegek kialakulásától a bonyolult társadalmakban élő, legspecializáltabb rovarcsoportokig azt az evolúciós utat járjuk be, amelyen az állati szervezetek több millió éves fejlődésük és alkalmazkodásuk során végigmentek. A tantárgy szerves része az első év végén sorra kerülő gerinctelen állattani terepgyakorlat, amelynek keretében elsősorban rovarokkal ismerkedhetnek a hallgatók. Az egyhetes terepgyakorlatra a Gyergyói-medencében, Vasláb és Gyergyóalfalu között Szenétén, az Apáthy István Biológiai Oktató- és Kutatóközpontban kerül sor. Az előadásokat dr. Ujvárosi Lujza adjunktus tartja, a gyakorlatokat dr. Markó Bálint, dr. László Zoltán és dr. Ujvárosi Lujza vezetik.

A tantárgy heti 3 órás előadásból és 3 órás gyakorlatból áll az I. év 1. félévében.

Vizsga: írásbeli az előadás anyagából (3-4 tétel) és szóbeli gyakorlati vizsga (5 preparátum felismerése, helyes magyar-latin besorolása és jellemzése a fajnak). A végleges jegy a következő képlet szerint áll össze: 1 pont hivatalból (10%) a megjelenésért + max. 6 pont az előadásvizsga jegye (60%) és + max. 3 pont a gyakorlati jegy (30%). A gyakorlati jegy felerészben a gyakorlati vizsga eredményéből és felerészben a félév során a gyakorlati anyagból írt tesztek átlagából áll össze. Mind a gyakorlati vizsga eredménye, mind a végleges gyakorlati jegy el kell érje az 5-ös átmenőt, ellenkező esetben a hallgató nem jöhet vizsgázni elméletből.

Román neve: Zoologia nevertebratelor

Kreditpontok: 7.0 biológusoknak és 8.0 ökológusoknak